Всички картотекирани спортисти ще могат да тренират

Всички картотекирани спортисти ще могат да тренират

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов държавата направи сериозна корекция в ограничителните мерки за практикуването на спорта.

Ето пасажът в заповедта, който касае спорта:

  1. Точка 9 се изменя така:

„9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18-годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.“.

На практика това означава, че във водната топка ще могат да тренират кактотекираните в БФВТ спортисти без ограничение във възрастта им. Това се отнася и до състезанията за всички възрасти, които ще са без публика.

Излезе и официално съобщение до медиите по въпроса от Министерството на младежта и спорта, подписано от министър Красен Кралев.

Представяме на вашето внимание и двата документа:

Заповед 18-12-2020

Съобщение медии ММС