Дарий Дановски е новият председател на БФ Водна топка

Дарий Дановски е новият председател на БФ Водна топка

Дарий Дановски е новият председател на Българската федерация по водна топка. Дългогодишният национален състезател бе избран да оглави организацията на извънредното общо събрание, проведено в сградата на Спортната палата в София на 8 октомври 2022 г.

Сбирката бе по писмено настояване на 12 клуба, които поискаха предсрочно освобождаване на досегашния председател Христо Данов, който подаде оставка още когато в Управителния съвет преди близо два месеца бе получено писмото с подписите на клубовете с искане за извънредно общо събрание. Данов оглави федерацията на редовно общо събрание на 26 март 2022 г. Сега Дарий Дановски получи подкрепата на 14 от присъствалите на форума делегати от 15 клуба. В БФВТ членуват общо 18 клуба.

Дановски ще работи с досегашния Управителен съвет, в който влизат освен Дарий доц. Йордан Донев, Петър В. Петров, Дирон Ръсовски, Стоян Стоев, Тодор Кънчев и Йордан Георгиев, както и с настоящия Контролен съвет на БФВТ с членове Кирил Божков, Николай Смилев и Йордан Велинов.

Дарий Дановски благодари за подкрепата и обяви приоритетите, които според него трябва да са основни в предстоящата работа на федерацията. Предстои приоритетите да бъдат формулирани по-точно след обсъждане в Управителния съвет.

Според Дановски най-важните акценти в бъдещата дейност на федерацията трябва да бъдат:

  • Решаване съобразно наличните възможности на въпросите с материалната база – увеличаване на басейните, на които се тренира и играе водна топка;
  • Разширяване географията на водната топка с откриване на нови центрове и клубове в градове, където има възможност да се развива този спорт;
  • Осигуряване на сериозно външно финансиране от спонсори, което да формира по-добър бюджет на федерацията заедно със средствата, които постъпват от държавата;
  • Много внимателен и прозрачен подход при харченето на средствата на федерацията, основната част от които да бъдат разходвани в направления, от които могат да се получат реални ползи за развитието на спорта;
  • Подобряване на нормативната база и документите на БФВТ, които ръководят дейността й и провеждането на държавните първенства по водна топка;
  • Подготвяне, предлагане и приемане на Етичен кодекс от всички клубове – членове на федерацията, който да стане основа на подобряване взаимоотношенията вътре в спорта. Спазването на кодекса ще бъде задължително за абсолютно всички в семейството на българската водна топка;
  • Непримиримост към тежки неспортсменски прояви по време на мачовете, които излизат извън нормалните рамки на допустимите твърди игрови сблъсъци във водната топка;
  • Засилване на маркетинга на спорта водна топка в България и популяризирането му с цел по-голяма разпознаваемост на мъжкия спорт в страната

„В крайна сметка всички искаме българската водна топка да стане по-масова, по-организирана, по-достъпна и в крайна сметка да има по-добри резултати и да се върне там, къдедо е била – на добро европейско равнище“, обобщи амбициите си Дарий Дановски като нов председател на БФВТ.