Документи на Спортно-техническата комисия

Правилник за работата на Спортно-техническата комисия при БФВТ

 1. Съставът на комисията и нейният председател се избират на годишно заседание на Треньорския съвет и се утвърждават от УС на БФВТ. Комисията и нейният председател трябва да са утвърдени треньори по водна топка минимум с 10-годишен стаж. Поне единият от членовете трябва да е треньор на клуб извън столицата.
 2. Събиране на комисията – поне веднъж месечно в пълен състав за разискване на наболели проблеми
 3. Провеждат се спешни заседания или консултации по телефона при взимане на решения по евентуално възникване на неотложни казуси
 4. Задължителни консултации по телефона преди взимане на окончателни решения по важни въпроси с представители на клубовете, които пряко ги касае определения казус
 5. Временно кооптиране към комисията на специалисти, които да са в помощ за разрешаване на определени сложни казуси

План за работата на Спортно-техническата комисия на БФВТ за 2015 г.

 1. Спешно определяне на дати за провеждане на отложените по различни причини турнири от държавните първенства – срок 10 май 2015 г.
 2. Изготвяне на критерии за избор на старши треньори на националните отбори – срок 10 май 2015
 3. Избор на старши треньор на националния отбор за юноши, родени 2000 г. и по-малки, на когото предстоят лагер и участие на много силен турнир в Сърбия през август 2015 г. – срок 15 май 2015 г.
 4. Изготвяне на спортно-технически критерии за избор на състезатели в националните отбори за подрастващите възрасти – срок 25 май 2015 г.
 5. Приемане на плановете за подготовка и развитие на националните отбори – юноши (2000-2001 г.) до европейските квалификации през март 2017 г, младежи (1997-1998 г.) до европейските квалификации през март 2016 г. и на мъжкия национален отбор, който ще се подготвя за участие в европейските квалификации. – 10 юни 2015 г.
 6. Провеждане на семинар с треньори от всички клубове на Кранево с участие на националните треньори за мъже на Русия и Румъния, за които се планира приятелски мач помежду им във Варна – юни 2015 г.
 7. Изготвяне на вътрешния и международен спортно-състезателен календар за 2016 година на общо треньорско съвещание – септември/октомври 2015 г.
 8. Обсъждане и приемане на евентуални промени в Наредбата за провеждане на държавните първенства по водна топка във всички възрасти и по-конкретно в регламента за първенството за мъже с оглед идеите на ръководството на БФВТ за въвеждане на по-наситен календар с повече мачове за мъжките отбори – на общо треньорско съвещание – септември/октомври 2015 г.

 

Принципи и критерии при избора на национални треньори по водна топка от Спортно-техническата комисия при БФВТ

 1. Допитване сред специалистите по водна топка за евентуалните кандидатури за национални треньори на всеки един отбор, който се формира по решение на Ус на БФВТ

 2. Събиране на писмени кандидатури и на спортно-технически планове за съответния национален отбор при наличието на повече от една кандидатура

 3. Най-важни критерии при избора на национални треньори:

– треньорски опит и постижения в държавните първенства

– при възможност наличие на опит в работата с национален отбор или поне натрупан опит като треньор на български клубен отбор, който е играл международни срещи, било то и основно приятелски

– заявено категорично желание и амбиция да се работи със съответния национален отбор при приемане на поставените от УС на БФВТ краткосрочни дългосрочни цели

 1. Желателно е изборът на националните треньори да става с консенсус между членовете на СТК. При липсата на възможност за постигане на такъв консенсус се пристъпва към гласуване, което се оформя с протокол

 2. Изборът на национален треньор се предоставя на УС на БФВТ за одобрение

 3. Изискване от вече избрания национален треньор за изготвяне на краткосрочен и дългосрочен план за работа със съответния национален отбор

 4. Изискване от националните треньори да предоставят писмен отчет след провеждане на всяка фаза от подготовката – лагер, участие в турнир или европейска квалификация.

Изготвил: Георги Гаджев