Председатели на БФВТ

През 1965 г. Българска федерация водна топка се обособи като самостоятелна организация, след като се отдели от Българска федерация в плувни спортове. Към онзи момент това е прецедент в историята на ЛЕН и ФИНА и се случва за първи път именно в България през годините. Тогавашният председател на Комисията по водна топка към плувната федерация Тодор Пондев е и първият председател на БФВТ.

 

Председатели на БФВТ през годините

Тодор Пондев

Борислав Пенчев

Петър Зарчев

Симеон Игнатов

Белчо Иванов

Андрей Константинов

Методи Константинов

Ирен Витанов

Данаил Димов

Андрей Андреев

Алексей Лащилин

Константин Динев