През 1965 г. Българска федерация водна топка се обособява като самостоятелна организация, след като се отделят от Българска федерация в плувните спортове. Към този момент това е прецедент в историята на ЛЕН и ФИНА и се случва за първи път точно в България през годините. Тогавашният председател на Комисията по водна топка към плувната федерация Тодор Пондев е и първият председател на БФВТ.

 

Председатели на БФВТ през годините

Тодор Пондев

Борислав Пенчев

Петър Зарчев

Симеон Игнатов

Белчо Иванов

Андрей Константинов

Методи Константинов

Ирен Витанов 2003-2007

Данаил Димов 2008-2010

Андрей Андреев 2010-2013

Алексей Лащилин 2013-2015

Константин Динев 2015-2018

Петър Петров 2018 –

Leave a Reply