Образец на удостоверение за медицински преглед

Декларация Родител_2023

Договор за спортна подготовка и квалификация под 18_2023

Договор за спортна подготовка и квалификация над 18_2023

Заявление за регистрация до 14_2023

Заявление за регистрация над 18_2023

Заявление за регистрация_14-18_2023

Етичен кодекс състезатели над 16 г

Етичен кодекс състезатели под 16 г

Етичен кодекс Родители