КВС „Бургас“ (Бургас)

КВС “Бургас” е клуб, учреден през 2015 г., когато стана и член на БФВТ.