Клубове

Към 30 юни 2015 г. в Българска федерация водна топка членуват 21 клуба.