ММС актуализира Наредба № 1 за треньорските кадри

ММС актуализира Наредба № 1 за треньорските кадри

Министерството на младежта и спорта актуализира Наредба № 1 за треньорските кадри, в която се предвижда задължително вписване на треньорите в специален регистър към ММС.

Досега срокът за задължителното подаване на документи за вписване в регистъра беше 12 февруари 2021 г., но той вече е удължен до 12 февруари 2022 година. Освен това в допълнената и вече действаща допълнена наредба има редица нови изисквания на ММС за вписване в регистъра на треньорските кадри.

Важно е, че треньорите, вече вписани до дейставаща досега наредба не е необходимо да подават документи отново. Същото се отнася и за треньорите, подали документи до този момент, чието вписване е в процес на потвърждаване от компетентните органи на ММС.

Това е указано в преходните и заключителни разпоредби на наредбата, които гласят следното:

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри
(ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г.)
§ 14. Неприключилите производства по вписване в регистъра на треньорските кадри
се довършват по досегашния ред и при прилагане на изискванията, които са били в сила
към момента на подаване на заявленията.
§ 15. Лицата, вписани в регистъра на треньорските кадри преди влизане в сила на тази
наредба, запазват правоспособността си като треньорски кадри за длъжностите, за които са
вписани и за които имат издадени удостоверения.

Регистър на треньорските кадри ТУК

Указания за вписване в Регистъра на треньорските кадри ТУК

Наредба № 1 на треньорските кадри (обновена) ТУК