Новата заповед на министъра на младежта и спорта

Новата заповед на министъра на младежта и спорта

Предоставяме на вашето внимание новата заповед на министъра на младежта и спорта относно тренировките и състезанията в актуалната обстановка с пандемията.

ЗАПОВЕД РД 09-889.05.11.21