Нова заповед на Министъра на младежта и спорта за мерките срещу пандемията

Нова заповед на Министъра на младежта и спорта за мерките срещу пандемията

Предоставяме ви новата заповед на Министъра на младежта и спорта Андрей Кузманов от 10-09-2021, която отменя заповедта от 02-09-2021, както и Приложение, всичките във връзка с мерките срещу пандемията от коронавирус.

Отменена заповед 02-09-2021

Нова заповед 10-09-2021

Приложение към заповед РД-09-791