Общо събрание на БФВТ на 29 юли 2019 г. в Бургас

Общо събрание на БФВТ на 29 юли 2019 г. в Бургас

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВТ ВИЖ ТУК

 

Управителният съвет на Българската федерация по водна топка взе решение за провеждане на Общо събрание на организацията. Датата на събранието е 29 юли 2019 г., началният час е 10,00 ч., а мястото – хотел „Аква“ в Бургас.

Поканата с дневния ред на форума е разпратена на клубовете в законоустановения срок.

Дневен ред:

  1. Приемане на Нов Устав на БФВТ
  2. Разни