Полуфиналите: Унгария – Италия и Гърция – Черна гора

Полуфиналите: Унгария – Италия и Гърция – Черна гора

English below:

Петият ден от състезателната програма на европейското първенство за юноши U15 предложи изключително драматични двубои, показали всичко най-хубаво от модерната водна топка.

Най-големи бяха емоциите в четвъртфиналните сблъсъци. Първо Испания и Италия 3-3 (1-2, 2-0, 0-0, 0-1; 2-3 при дузпите) направиха изключително оспорван двубой, в който борбата и плътното покритие по целия басейн доведоха до взаимно неутрализиране на нападенията.

В крайна сметка редовното време завърши с отбелязване само на 6 гола – 3-3, но трилърът във водата държа всички в напрежение до края, когато италианците все пак стигнаха до равенството.

Преди изпълнението на дузпи вече имаше изпуснати три – 1 от испанците и 2 от италианците. След това ролите се размениха, като испанците не успяха три пъти при ударите от пет метра и отстъпиха с 5-6.

Вторият четвъртфинал поднесе истинско зрелище на феновете на играта. Черна гора и Хърватия 10-9 (2-2, 2-2, 2-3, 4-2) се вкопчиха в здрав сблъсък. Пет минути преди финалната сирена хърватите водеха с 9-6, но черногорците успяха да отбележат 4 безответни гола.

Попадението на триумфа реализира Йосип Рейчъл 24 секунди преди края на мача.

Класиката Унгария – Сърбия 12-11 (3-3, 5-1, 1-4, 3-3) събра над 1000 зрители на басейн „Парк Арена ОЗК“. След равенството в първата част унгарците приключиха втората с 4 гола аванс (8-4), който бе сведен само на 1 преди началото на последните 8 минути (9-8). 3,35 минути преди финалната сирена сърбите направиха пълен обрат за 10-11.

Последва обаче силен унгарски щурм – два последователни гола на Акош Наги и Петер Миклош Салай, вторият дошъл 1,17 секунди преди края донесоха сладкия успех на маджарите.

В последния четвъртфинал Гърция – Грузия 12-10 (3-3, 2-3, 3-1, 2-5) сблъсъкът беше изключително равностоен до края на третата част, която приключи с гол аванс за грузинците. След това гърците наложиха волята си и заслужено стигнаха полуфиналите.

Така на 27 юли, събота от 18 ч. е първият полуфинал между отборите на Унгария и Италия.

От 19,30 ч. играят Гърция и Черна гора.

Програма на мачовете

26 юли, 10 ч.  Холандия – Беларус, 11,30 ч. Румъния – България, 13,00 ч. Словения – Турция, 14,30 ч. Русия – Словакия

27 юли, 15 ч.  Събрия – Испания, 16,30 ч. Грузия – Хърватия, 18 ч. Унгария – Италия, 19,30 ч. Гърция – Черна гора

 

Semifinals: Hungary – Italy and Montenegro – Greece

The 5th day of the European U15 Championship competition offered dramatic duels that showed the best of the modern water polo.
The emotions in the quarterfinal collisions were great. First, Spain and Italy 3-3 (1-2, 2-0, 0-0, 0-1, 2-3 in the penalty shootout) made an extremely controversial fight . Eventually, regular time ended with only six goals scored – 3-3, but the match kept everyone in tension until the end, when the Italians still got to the draw. There were already three missed penalties – 1 for Spain and 2 for the Italians before the penalty shootout. Then the roles were exchanged, the Spaniards failed three times in five meters and retreated with 5-6.
The second quarter was a real spectacle for the fans of the game. Montenegro and Croatia 10-9 (2-2, 2-2, 2-3, 4-2) clung to a strong clash. Five minutes before the final whistle the Croats led with 9-6, but Montenegro managed to score four irrevocable goals. The last goal was scored by Yosip Rachel 24 seconds before the end of the match.
Classical match between Hungary ans Serbia 12-11 (3-3, 5-1, 1-4, 3-3) gathered over 1,000 spectators at the Park Arena Arena OZK. After the draw in the first part, the Hungarians finished the second with 4 goals in advance (8-4), which was reduced only to 1 before the start of the last 8 minutes (9-8). 3.35 minutes before the final whistle the Serbs made a full 10-11 turn. However, there was a strong Hungarian assault – two consecutive goals of Akis Nagy and Peter Miklos Salaj, the second came 1.17 seconds before the finish brought the sweet magi’s success. In the last quarter-final Greece-Georgia 12-10 (3-3, 2-3, 3-1, 2-5), the situation was extremely similar to the end of the third part, which ended with a win for the Georgians. Then the Greeks imposed their will and deservedly reached the semi-finals.
Thus, on the 27th of July, 18:00 is the first semifinal between the teams of Hungary and Italy, and from 19:30 is played by Greece and Montenegro.