Промените в правилата на водната топка

Home / Новини / Промените в правилата на водната топка
Промените в правилата на водната топка

Промените в правилата на водната топка

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ВОДНАТА ТОПКА

Гласувани от извънредния Технически конгрес на ФИНА в Ханджоу на 10 декември 2018 г.

Андрей Константинов

Член на Техническия комитет по водна топка на ЛЕН

Тези официални промени в Правилата бяха предложени по време на Световния конгрес за водна топка от месец април 2018 г. в Будапеща. Същите бяха тествани на последните Световни първенства – U18 за мъже и жени в Сомбатхей и Белград и по време на Световните купи – мъже и жени в Берлин и Сургут.

Предложенията бяха гласувани със 161 гласа за, 2 против и 6 въздържали се по време на специално свикания от ФИНА извънреден Технически конгрес по въпросите на водната топка по време на СП по плуване на 25-метров басейн в китайския град Ханджоу. Предложенията представляват така наречените „леки” изменения на Правилника, така както бяха формулирани в Будапеща, не са „революционни”, а имат като цел да направят играта по-бърза и динамична.

Новите правила ще започнат да се прилагат в следните състезания от календара на ФИНА, в хронологичен ред, Европа Къп – финали (април 2019 – мъже и март 2019 – жени), Супер финал на Световната лига – мъже и жени и Световно първенство в Гуанджу (Южна Корея) юли 2019 (мъже и жени).

Всяка континентална федерация (като ЛЕН) и всяка национална федерация, ще може да избере дали да приложи приетите правила в текущите си първенства или да отложи тяхното приемане за следващия сезон 2019/2020. Дебатът е открит за всяка държава, а ЛЕН ще играе по настоящите правила до месец юни 2019, когато ще приключат Европейските купи – Шампионска лига, Евро купа, Евро лига и ЛЕН Трофи.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ВОДНАТА ТОПКА, ОДОБРЕНИ И ГЛАСУВАНИ ОТ ФИНА

 1. Промяна в правило 20.15: Времеизмервачът на срещата ще пуска 20 секунди ново време за нападение когато:

а) играта се подновява с изпълнение на корнер;

б) след връщане на топката в игра след удар във вратата, което не предизвиква смяна на владението й;

в) след отстраняване на играч.

 

 1. Промяна в правило 19.1: Свободният удар се изпълнява от мястото, където се намира топката в момента на неговото отсъждане, с изключение:

а) когато нарушението е извършено от защитник в двуметровата защитна зона и се изпълнява от линията на двата метра, срещу мястото на неговото извършване;

б) когато Правилникът предвижда друго.

 

 1. Промяна в правило 17.2: Играч, който изпълнява ъглов удар или топка извън игрището, може:

а) да отправи направо удар във вратата;

б) да плува с топката и да отправи удар във вратата без да я подава;

в) да подаде на съиграч.

 

 1. Промяна в правило 5.6: Допълнителна зона за влизане в игра на смяна от всяко място ще има до страничната линия между голлинията на даден отбор и линията на центъра (така наречената летяща смяна) (Забележка: Отстранените играчи и техните смени трябва винаги да влизат и да излизат през зоната за отстранени играчи („клетка”) в ъгъла на игрището).

 

 1. Ново правило: С бутон за искане на прекъсване (таймаут) всеки отбор ще отговаря за неговото поискване. Едно от (трите) лица, на които е разрешено да седят на скамейката, ще натиска бутона, когато треньорът поиска прекъсване.

 

 1. Промяна в правило 11.2: Почивката между втората и третата част ще бъде 3 минути.

 

 1. Промяна в правило 10.1: Използване на автоматичен визуален ефект в близост до „клетката” за отстранени играчи, която подава сигнал при:

а) оставащи 5 секунди от времето на отстраняване на играча;

б) изтекло време на отстраняването на играча.

 

 1. Промяна в правило 14.3 (д): Гол се зачита, когато е отбелязан след: а) шут без забавяне от свободен удар отсъден извън 6-метровата зона б) след залъгване или дрибъл или сваляне на топката на водата. (Забележка: Когато играчът не отправя удар директно във вратата, топката се пуска в игра по начина, описан в правилата преди да започне да залъгва или да дриблира).

 

 1. Промяна в правило 14.2: Вратарят може да се движи и да играе с топката отвъд централната линия на игрището.

 

 1. Промяна в правило 12.1: Всеки отбор може да ползва две прекъсвания (таймаут) в един мач по всяко време, когато същият е във владение на топката, с изключение на момента след отсъждане на дузпа.

 

 1. Ново правило: В 6-метровата зона, когато играч плува с/или държи топката и е възпрепятстван (атакуван) отзад по време на опита му да шутира във вратата се отсъжда дузпа в полза на неговия отбор. (Изключение се прави, когато защитникът докосва само топката).

 

 1. Ново правило: Използва се Система за видео мониторинг (VMS), (ВАР), когато не е ясно дали има отбелязан гол. Системата за видео мониторинг ще се използва също за потвърждаване и налагане на санкции при случаи на брутални действия (brutality) или крайно груба и опасна игра, която не е била разпозната или санкционирана от съдиите според правилника на играта.

 

Виж PDF тук:

Промени в Правилника на ФИНА, 12.2018