Редовното годишно общо събрание на БФВТ ще се проведе на 17 април 2021 г.

Редовното годишно общо събрание на БФВТ ще се проведе на 17 април 2021 г.

Редовното годишно общо събрание на БФВТ ще се проведе на 17 април 2021 г. от 11 ч. в София в Спортната палата в София, бул. „Васил Левски“ №75, конферентна зала.

Документи за събранието:

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД

Протокол УС 05.03.2021 свикване на ОС