Решение на Дисциплинарната комисия на БФВТ

Решение на Дисциплинарната комисия на БФВТ

Във връзка с казуса между КВТ Левски и КВТ Славия, публикуваме решение на Дисциплинарната комисия при БФВТ от 13 декември 2022 г., с което се налагат дисциплинарни наказания на участници в този казус.

Решение ДК на БФВТ от 13_12_2022