СКП „Роза“ (Казанлък)

СКП “Роза” (Казанлък) е член на БФВТ от 2015 г.