УС на БФВТ насрочи общо събрание на 15 юни 2019 г. в Бургас

УС на БФВТ насрочи общо събрание на 15 юни 2019 г. в Бургас

На свое заседание на 21 април 2019 г. Управителният съвет на Българската федерация по водна топка насрочи общо събрание на 15 юни 2019 г. от 13 ч. в хотел „Аква“ в Бургас.

Дневен ред

  1. Приемане на Доклада на Контролния съвет на Сдружението за 2018 г.
  2. Приемане на Годишния доклад за Дейността на Сдружението за 2018 г.
  3. Приемане на Годишния Финансов отчет на Сдружението за 2018 г.
  4. Приемане на Бюджета на Сдружението за 2019 г.
  5. Приемане на Нов Устав на Сдружението.
  6. Други

УС на БФВТ любезно кани всички членове на сдружението да участват в Общото събрание.

Покана Общо събрание 15-06-2019