УС на БФВТ утвърди новия състав на комисиите

УС на БФВТ утвърди новия състав на комисиите

Управителният съвет на БФВТ разпространи новия състав на постоянните комисии. Промените са с решение на УС на БФВТ от 16 април 2022 г. Новото ръководство на БФВТ бе избрано на общото събрание на 26 март 2022 г.

Съдийска комисия: Доц. Йордан Донев – председател, Никола Нанов, Владимир Генов, Ардашес Ованезян

Треньорска комисия: Тома Томов – председател, Митко Начев – асистент-консултант, Найден Найденов, Петър Йонов, Григор Григоров, Орлин Тодоров

Дисциплинарна комисия: Петър Савчев – председател, Петър Петров, Дирон Ръсевски

Делегатска комисия: Матей Попов – председател, Явор Несторов, Венцислав Петров. Премахва се възрастовата граница за делегати към БФВТ

Председателят на УС на БФВТ Христо Данов е избран от УС на БФВТ за управител на „Ватерполо“ ЕООД.

Всички решения са взети на заседания на УС на БФВТ на 16 април 2022 г.