VodnaTopka01_0542

Председател на Дисциплинарната комисия на БФВТ е Николай Смилев, който е и генерален секретар на федерацията.
Членове на Дисциплинарната комисия са Асен Хаджипетров и Кирил Божков.

Leave a Reply