КОМИСИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

Председател

Матей Попов

Членове

Андрей Константинов

Явор Несторов

Борислав Константинов

Венцислав Петров

 

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

Председател

Александър Несторов

Членове

Доц. Йордан Донев – Запад

Ардашес Ованесян – Изток

 

Leave a Reply