Българска федерация водна топка е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове на сдружението са спортните клубове в България, които развиват спорта водна топка.

Представители на клубовете формират общото събрание, което най-висшият ръководен орган на федерацията. Между изборните общи събрания БФВТ се ръководи от Управителен съвет, начело с председател.

В края на 2015 г. БФВТ ще отбележи 50 години от създаването си.

Leave a Reply