Страницата „Фото“ съдържа снимки от държавните първенства по водна топка. Авторските права на снимките са притежание на БФВТ, която разрешава свободно на медиите да публикуват снимките.

Leave a Reply