Дисциплинарен Правилник 2017-2018

ПРИЛОЖЕНИЕ – 2.

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК СЕЗОН 2017-2018 год.

Утвърден на заседание на УС на БФВТ на 24.10.2017 год.

и на ОС на БФВТ състояло се на 30.10.2017 год.

 

НАПОМНЯНЕ НА НЯКОИ ОТ ПРАВИЛАТА ОТ ПРАВИЛНИКА НА ФИНА

 

ЖЪЛТ И ЧЕРВЕН КАРТОН

 • Жълтия картон е предупреждение за треньора когато:
 • Коментира и контестира съдийството по време на игра и интервала между частите
 • Дава наставления използвайки нецензурни думи
 • Преминава 5 метровата линия
 • След загуба на топката треньора е длъжен да заеме мястото си на резервната скамейка, където може да стои прав. По време на придвижването няма право да дава наставления
 • След жълт картон запазва правото си да се движи
 • Старши треньора е единствения който може да получи жълт картон
 • Червен картон
 • Всяко ново нарушение след жълтия картон се наказва с червен
 • Старши треньора може да получи директно червен картон в случаите:

А.    Заплашва или обижда съдиите,делегата, съдийската маса и др.

Б.    Хвърля във водата или около басейна топки или други предмети

В.    Прави неприлични жестове към зрителите

–      Втория треньор има право да дава наставления само от резервната скамейка . При първо нарушение се наказва директно с червен картон

 1. Треньор получил червен картон е длъжен да напусне резервната скамейка и да заеме място при зрителите като няма право да дава наставления

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАЧ
 • Когато съдиите или делегата забележат странични фактори ( заплахи от зрителите или от лица които не участвуват в провеждането на мача и др.) които пречат за нормалното провеждане на  състезанието мача се прекратява.
 • Ако състезанието е Турнир (по преценка на делегата или на съдиите)санкционираните лица могат да бъдат отстранени до края на турнира.
 • Санкциите свързани с това нарушение се налагат от Дисциплинарната комисия след запознаването и с доклада на делегата за състезанието

 

 1. АВТОМАТИЧНИ САНКЦИИ

Според тежеста на нарушенията Правилника по водна топка предвижда така наречените АВТОМАТИЧНИ САНКЦИИ които водят до забрана за участие в:

ЕДИН МАЧ(1)

 • Състезатели изгонени с право на смяна ( за провокации към съдиите хвърляне на топки и др)
 • Треньори получили червен картон

ДВА МАЧА(2)

 • Състезатели изгонени с право на смяна за неприлични жестове към зрителите
 • Състезатели изгонени за четри(4) минути ( за груба игра,удар или опит за удар в играта)

ТРИ МАЧА(3)

 • Състезатели изгонени за четри (4) минути за неприлични жестове заплахи към съдиите и съдийската маса
 • Състезатели изгонени за четри (4) минути за удар или опит за такъв към съдии или служебни лица свързани с провеждане на състезаниетo
 • Горепосочените санкции се прилагат в първата среща след налагането им ,независимо от първенството в което ще участват наказаните състезатели или треньори.

 

 1. СПИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

На Състезатели санкционирани за шест (6) мача ( сбора от броя на  наказанията получени от АВТОМАТИЧНИ САНКЦИИ) се спират състезателните права за срок от една (1) година считано от датата на последното нарушение или решението на Дисциплинарната комисия.

 

 1. ЗАБРАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ НА ТРЕНЬОРИ

 

 • Треньори които малтретират ( удрят,бият) състезатели (независимо от кой отбор) независимо дали това се случва по време на състезание или тренировка се наказват със спиране на треньорските права за една година считано от датата на деянието.

Всички случаи описани в т.2 т.3 и т.4  са от компетенцията на Дисциплинарната комисия която може да наложи и по тежки наказания в зависимост от тежеста на провинението.

 

5    За проповядване на расистки и нациски изяви и символи извършителите ще бъдат наказвани съгласно законодателството на Р България.