НАРЕДБА СЕЗОН 2017 – 2020 год.

НАРЕДБА СЕЗОН  2017 – 2020 год.

Утвърдена на заседание на УС на БФВТ на 24 октомври 2017 год.

и ОС на БФВТ състояло се на 30 октомври 1917 год.

 

 

 

Българската федерация Водна топка (БФВТ) притежава изцяло правата и задълженията да организира, провежда и администрира първенства за всички възрастови групи на основание чл. 19 от Закона за Физическото възпитание и спорта  и чл. 4 и чл. 10 от Устава на федерацията, както и правата за телевизионно и медийно излъчване.

В Държавния спортен календар (ДСК) на БФВТ имат право за участие Клубове по водна топка (КВТ) – членове на БФВТ вписани в националния регистър на спортните клубове в Република България с редовно картотекирани състезатели.

КВТ, които участват в Държавните първенства (ДП), са длъжни да спазват разпоредбите на българското законодателство, както и правилниците на ФИНА, ЛЕН и БФВТ.

Участието на един КВТ в различните състезания организирани от БФВТ, ще означава пълно признаване и съгласие с настоящата наредба, както и всички финансови, дисциплинарни и други правилници утвърдени и приети от УС на БФВТ.

Настоящата Наредба има за цел:

1.Подобряване работата с националните отбори приравнявайки възрастовите граници според Правилника на ЛЕН.

2.Повишаване интереса и популяризиране на играта с цел привличане на спонсори, въвеждайки в първенството за мъже разменено гостуване от 2018 – 2019 година.

3.Увеличаване броя на отборите и стимулиране развитието на женската водна топка с  въвеждането от 2018 – 2019 година на нова възраст   U12 с преобладаващо участие на момичета.

4.Рязко увеличаване  броя на състезанията за възрастите до 15 години, което ще осигури за всяко дете първенство отговарящо на неговото ниво. За целта се въвеждат Регионални първенства.

 1. Стимулиране развитието на водната топка в центровете които не разполагат със закрити басейни като за целта се въвеждат Летни първенства
 2. Подобряване на дисциплината на всички нива за което се изисква стриктно спазване на Наредбата на БФВТ .

 

1.КАРТОТЕКА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1.1.Картотеката се извършва съгласно Правилника за картотекиране на БФВТ и е валидна от 16 Септември до 15 Септември следващата година (виж Приложение №1)

1.2.Всяко лице участващо в състезание организирано от БФВТ, независимо от функцията която изпълнява (играч, треньор, съдия, деятел и др.), трябва да е редовно картотекирано към датата на състезанието.

1.3.Правилника на ЛЕН не разрешава участие в две различни държавни първенства в един и същ състезателен период по едно и също време.

1.2.ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И СЪСТЕЗАНИЯ

СЪСТЕЗАТЕЛИ РОДЕНИ:

 

СЕЗОН 2017 -2018 2018 – 2019 2019-2020
  МЕЖДУНАРОДНО НИВО  
ЕП U17   2002  
СП U18 2000   2002
ЕП U19 1999   2001
СП U20      
  НАЦИОНАЛНО НИВО  
Мъже/Жени 2000 и по възрастни 2001и по възрастни 2002и по възрастни
U19 младежи 1999 – 2000 2000 – 2001 2001 – 2002
U17 девойки 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 – 2004
U17 юноши стар . 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 – 2004
U15 момичета            –            –  2005-06-07
U15 юноши млад. 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 – 2006
U13 момчета 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

 

 

 

U15 юноши млад.

РЕГИОНАЛНО        

 

 

2003 – 2004

НИВО

 

 

2004 – 2005

 

 

 

2005 – 2006

U13 момчета 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

U12 деца

момичета /момчета

 

 

2007-08-09-10

 

2008-09-10-11

U11 деца

момичета /момчета

 

2007-08-09-10

 

2008-09-10-11

 

2009-10-11-12

 

1.2.1.Възрастовите граници са валидни за всички състезания и не могат да бъдат променяни.

1.2.2.Не се разрешава участие на смесени отбори (момчета и момичета) в Държавните първенства.

1.3.ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПО-ГОРНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА.

1.3.1. СЕЗОН 20017  –  2018 година.

Допуска се участие на състезатели от по-долна в по-горна възрастова група, както следва:

-МЪЖЕ – U19 – U17 – U15 – U13   по пет (5) състезатели както и двама(2) от предходната

-ЖЕНИ – състезателки родени 2003 и по-голями

– U17    – девойки -сички родени 2003 и по-малки.

1.3.2.СЕЗОН  2018  –  2019 година и 2019 – 2020

Запазва се същия принцип като  се намалява броя на състезателите от пет (5) на четири (4) .

1.3.3 Участието в по-горна възраст  се разрешава след представянето на поименно медицинско разрешение, издадено от компетентните медицински органи в което изрично  е упомената възрастовате група за която се издава.

При участие във възрастите мъже/жени се изисква задължителна  застарховка за всяко състезание (турнир)

1.3.4 Съдиите или делегата проверяват преди всяко състезание редовноста на документите упоменати в 1.3.3. и при липса на такива не допускат състезателя до участие в състезанието.

 

2.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КЛУБОВЕТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЯ

Със записването за участие в Държавните първенства клубовете се ангажират в случаи че бъдат определени за организатори на състезание да спазват спортните ,финансови и дисциплинарни условия определени от настоящата наредба

2.1.Басейн и материали.

2.1.1 Мачовете се провеждат в басейни в които игрището се доближава максимално до размерите предвидени в регламента на ФИНА

Размерите на игрищата не могат да бъдат по-големи от 30/20 м. и не по малки от 25/12,5 м., дълбочина над 1,80 м.

Изключение се прави за отборите U11 при които минималните размери са 15/10 м.

2.1.2. Игрището трябва да е оборудвано съгласно регламента на ФИНА

– врати с добре фиксирани мрежи.

– маркировка – гол линия, 2 м. и 5 м. линия, централна линия, зона за отстранен играч.

– пейки или столове максимум за 9 души съгласно регламент на ФИНА

2.1.3. Температурата на водата за провеждане на състезания е минимум 24 и максимум 27 градуса по Целзий.

Възможно е провеждане на мачове със съгласие на клубовете при температури не влизащи в горепосочените граници като клубовете поемат цялата отговорност от последствията.

Не се разрешава провеждане на състезания в открити басейни в периода от 01 Октомври до 1 април.

2.1.4 .Съдиите трябва да разполагат с необходиото пространство около басейна за доброто проследяване на срещите.Не се допускат лица нямащи отношение към  провеждане на състезанието в това пространство.

Делегата/тите на БФВТ трябва да разполагат с отделна маса и столове в близост до съдийската маса.

2.1.5. Организаторите на състезанието трябва да предоставят минимум 5 топки от една и съща марка, както следва:

№ 5 за U17 и по-големи.

№ 4 за жени;  U17 девойки и U15  и U13 и U15 момичета

№ 3 за U12,  U11

2.1.6. За правилното функциониране на съдийската маса клубовете домакини осигуряват минимум следните материали:

– ръчен хронометър за отмерване на игровото време.

– ръчен хронометър за отмерване на времето на атака

– ръчен хронометър за отмерване на таймаут и спиране на играта при контузия на състезател.

– свирка за сигнализиране края на часта, таймаута и трета грешка при 5 м. наказателен удар.

– табло за показване на резултата.

– табло за показване на личните нарушения.

– табло за показване на таймаутите.

– четири флага (бял, син, червен и жълт).

 • Бял – за вкарване в игра на състезател с бяла шапка.
 • Син – за вкарване в игра на състезател със синя шапка.
 • Червен – за отбелязване на трето лично нарушение или неправилно влизане в игра.
 • Жълт – за вкарване в игра на състезател заменил такъв след изтърпяване на 4 минути наказание .Вдигат се едновремено жълт и син или жълт и бял флаг в зависимост от цвета на шапката на отстранения от игра състезател.

-комплект резервни бели и сини шапки.

– всички посочени по-горе материали са задължителни, независимо дали басейна разполага или не с електронно табло.

2.1.7.  За всички срещи Финали и Супер финали се изисква електронно табло оборудвано с минимум:

– показване на главно време.

– показване на периодите на мача.

– показване на резултата

 

– минимум 2 броя дисплеи за показване на времето на нападение.

Електронното табло и дисплеите трябва да са монтирани така, че да бъдат в полезрението на всички уастници в срещите (състезатели, съдии и т.н.), както и на публиката.

2.1.8. Делегата или съдиите на срещата/състезанието проверяват изправноста на оборудването и басейна и отразяват нередностите в протокола на срещата.

2.1.9. Басейните трябва да осигурят място за преобличане за отборите, съдиите, делегата, както и канцелария за извършване на административна дейност.

2.1.10. Съдийската маса трябва да бъде оборудвана с радиоуредба, която служи изключително за служебни съобщения (представяне на отборите оповестяване на резултата и т.н.), както и за пускане на музика и реклами в почивките.

2.1.11. Клуба организатор е длъжен да осигури технически персонал за подготовка и отстраняване на нередности настъпили по време на състезанието.

2.1.12.  Басейните които отговарят на условията за провеждане на Финали и Суперфинали се регистрират в БФВТ.Проверката се извършва от комисия или упълномощено от БФВТ лице след което се съставя протокол с дата и подписи.

2.1.13. Когато в състезание от Държавните и Регионални п-ва участвуват повече от един отбор от дадения град-домакин,  Организатор е КВТ на когото е възложено домакинството.  Останалите КВТ участвуват солидарно във финансовите разходи изпращайки за целта в БФВТ нарочно подписан документ

 

2.2.СЪДИИ И ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА.

2.2.1.Клубът организатор има задължението да осигури сигурноста в басейна.Особено внимание се обръща върху отборите, съдиите, делегата на БФВТ и съдийската маса, които трябва да бъдат изолирани от публиката.В случай на агресивни действия към тях, клубът трябва да вземе всички необходими мерки за да осигури тяхната безопасност, преди, по време и след състезанието.

Всички пропуски по отношение на сигурноста и след провеждане на анкета ще бъдат предавани за разглеждане в дисциплинарната комисия.

2.2.2. Клубовете организатори  осигурряват за съдийската маса:

– един(1)  времеизмервач

– един  секретар

2.2.3.При ръчно времеизмерване по един(1) представител от двата клуба редовно картотекирани имат право на достъп до съдийската маса.

2.2.4.Делегата или съдиите трябва да запознаят отборите и организаторите преди всяка среща с инструкциите предадени им от съдийската колегия ако има такива.

2.2.5.Съдиите за Държавните първенства по водна топка се определят от националната съдийска колегия (НСК).

2.2.6.Съдиите за регионалните първенства се определлят от регионалните съдийски колегии (РСК).(Сезон 2018-2019)

2.2.7.Разрешава се провеждането на състезания в Регионалните първенства U13 и U15  с 1 (един) съдия като е желателно да се осигури втори такъв от стажант съдиите .

2.2.8.Всеки Регионален център се задължава да представи минимум  двама (2) кандидат съдии (стажанти) пред НСК, които да придобият съдийски права ( след обучение ) до приключването на сезон 2017-2018 год.

2.2.9.На всички състезания от ДСК и Купи РБългария трябва да присъства представител на БФВТ или назначено от нея лице. По целесъобразност това лице може да беде делегат оценителя.

2.2.10.Клубът домакин се задължава да резервира хотел за съдиите, дежурния представител на БФВТ и делегата по заявка на БФВТ и НСК. Срещите от Държавните първенства се обслужват от съдии, лицензирани от НСК към БФВТ.

2.2.11 Съдийската маса трябва да е оборудвана с радиоуредба която да е за служебно ползване( обявяване на резултата, музика,реклама и др.).

2.2.12 Делегатите назначават и оценяват съдиите. След завършване на състезанието, изготвят доклад  до УС на БФВТ.

2.3.       Медицински надзор.

2.3.1.КВТ домакин е задължен да осигури дежурен лекар на състезанието, назначен със заповед на медицински център по рехабилитация и спортна медицина, диспансерите по спортна медицина в държавните здравни заведения, а където няма такива  от останалите държавни или частни здравни заведения. Назначените дежурни лекари проверяват медицинските прегледи на участниците в състезанието, които трябва да бъдат извършени съгласно изискванията на Наредба №8 от 18.03.2005 г. на МЗ.

2.3.2.При неявяване на назначен със заповед дежурен лекар – срещата/състезанието не може да започне.

2.3.3При непредвидени ситуации/неявяване на назначеното лице/, срещата състезанието може да се обслужи и от лекаря на съответното спортно съоръжение /басейн/, на което то се провежда или друго медицинско лице, личните данни на което се вписват  протокола на състезанието и същото се подписва.

2.3.4При явяване на състезания задължително се представя предсъстезателен преглед по образец /съгласно Наредба №8 на МЗ/.

2.3.5При срещите от разменено гостуване и Супер финалите отборът домакин е задължен да обезпечи и кола за медицинското осигуряване на състезанието. Номерът на колата се вписва в протокола на състезанието.

2.3.6Медицинската документация се проверява на техническата конференция от делегата и преди проявата от дежурното медицинско лице.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА СЪСТЕЗАНИЯ

3.1   Всяка среща от Държавните п-ва се администрира от делегат оценител, двама съдии, секретар, времеизмервачи и Дежурен представител на БФВТ.

3.2.На техническата конференция ръководствата на отборите предават на делегата за проверка:

А. Личните картони на състезателите.

Б. Списък на отбора и длъжностните лица заверен и подпечатан от КВТ.

В. Отборен лист.

Г. Медицински предсъстезателен преглед.

Д. Отбора домакин е длъжен да представи заповед за назначаване на медицинско лице.

Е. В случаите, когато непълнолетни състезатели участват в кръговете за мъже се изисква клубът да представи годишна застраховка и поименно медицинско свидетелство.

Ж. Състезател/и, за когото на техническата конференция не е представен изискуемият пакет от документи се заличава от отборния лист за конкретното състзание.

 

3.2.ОТЛАГАНЕ И ПРЕИГРАВАНЕ НА МАЧОВЕ

3.2.1.Започналите, но недовършени срещи поради непреодолими обективни причини ако не могат да се подновят до 30 минути след прекъсването им се преиграват или доиграват на другия ден преди обяд.

3.2.2.За да се избегнат всички констатации за отлагане на срещи поради транспортен проблем, единствено редовността на междуградския транспорт може да послужи като извинение.

3.3.3.При непредвидени и обективни причини УС на БФВТ си запазва правото да отлага или пренасрочва турнири/срещи от календара и да насрочва нови дати за изиграването им, като отборите се уведомяват за това 15 дни преди новата дата.

 

3.3. СЛУЖЕБЕН РЕЗУЛТАТ

3.3.1.Служебен резултат се присъсжда срешу отбор неявил се на състезание или закъснял с повече от 15 мин от определеното време.

3.3.2.Не представи преди състезанието, изискуемите от Наредбата документи или допусне в игра нередовни състезатели.

3.3.3.Със служебен резултат се наказва отбор, който с поведението на /отбор, ръководство, треньори, състезатели, недисциплинирани прояви от страна на публика/, пречи за нормалното протичане на срещата или състезанието.

3.3.4.КВТ-домакин, който не осигури всички условия за нормално протичане на състезанията така, както е предвидено в настоящата Наредба и Правилника на ФИНА.

3.3.5.Отборите от всяка възрастова група допуснали присъждането на два служебни резултата по каквато и да е причина се изваждат от състава на първенствата  като резултатите от играните до момента срещи се анулират.

3.4.СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ И КЛАСИРАНЕ-

3.4.1. Правилник на FINA W.P 5.1 валиден от 13/09/2017год.

– Всички отбори могат да използват максимум 13 състезатели от които двама вратари в една среща и всички те трябва да бъдат записана в протокола .

–  отбор може да започне срещата с не повече от седем(7) играчи един от които е вратар и носи вратарска шапка

–  пет(5) резервни играчи могат да играят и един(1) резервен вратар който може да играе само като вратар

–  отбор останал с по-малко от седем(7) играчи в мача не е задължен да играе с вратар

3.4.2  Минималния брой състезатели за допускане участие в среща от  турнир на Държавните и Регионални първенства е осем(8). Неизпълнението на това правило води до служебни загуби равен на броя на неизиграните срещи в турнира.

–   За участие в Летните п-ва ,Финали група „Б“, U11 и срещи на разменено гостуване важи правилото на FINA 5.1

3.4.3.  При турнири се разрешава участието на максимум 15 състезатели . При смяна на състезатели за дадена среща се попълва нов отборен лист. Списъка с 15 състезатели се предава на делегат-оценителя или дежурния наблюдател по време на техническата конференция.

3.4.4.  Класирането се извършва по броя на спечелените точки:

– за спечелен мач – 3 точки

– за равен мач        – 1 точки

– за загубен мач     – 0 точки

Служебна загуба   – 0 точки и служебен резултат 8 на 0

При служебна загуба присъдена след изигран мач се зачита головата разлика от мача в случаите когато тя е по голяма от 8 гола.

 

3.4.5 При равенство на точките между два или повече отбора класирането се определя съгласно правилника на ЛЕН.

В случаи на отбори с равен брой точки в групата, в която отборите играят всеки срещу всеки, за определяне на крайното класиране се прилага следната методика:

а/ ако отборите с равен брой точки, са два, първо се гледа кой е победителя в прекия двубой.

І – ако резултата /ите/ е равен, предимството получава отбора с по-голяма голова разлика в групата

ІІ – ако равенството продължава, предимство получава отбора вкарал повече голове

ІІІ – ако равенството продължава, предимство получава отбора, постигнал повече победи в групата

ІV – ако пак са равни, победителя се определя с жребий

б/ ако отборите с равен брой точки са повече от два, определянето на

крайното класиране ще стане по следните критерий

І – решаващ е броя на точките, спечелени само в срещите между отборите с равен брой точки

ІІ – ако те са равни, решава головата разлика само от мачовете изиграни между тези отбори

ІІІ – ако и головата разлика е равна, решаващо е най-многото вкарани голове в мачовете между тях

ІV – ако равенството продължава гледа се най-голямата голова разлика от всички мачове играни в групата

V – при ново равенство, решаващо е най-много вкараните голове от всички мачове в групата

VІ – ако и те са равни, предимството се дава на отборите победили в най-много мачове в групата

VІІ – при ново равенство, се решава с жребий

3.4.6 В случай, когато една среща трябва да се играе до излъчване на победител и същата завърши с равенство се изпълняват по 5 наказателни удари от всеки отбор.

–  треньорите представят списък от пет(5) играча по реда на изпълнение на нак. удари и един вратар

–  всички останали състезатели заемат място на резервната скамейка

–  изгонени състезатели до края на мача не могат да фигурират в списъка

–  играчите остават в същото поле от игрището в което е приключил мача

–  ако вратара е изгонен по време на изпълнението на нак. удари може да бъде заменен от играч който е в списъка за изпълнение без той да има правата на вратар

–  жребий определя отбора който започва изпълнението на нак. удари

–  изпълняват се на двете врати като единия съдия заема позиция на гол линията

–  при ново равенство същите пет (5) играчи изпълняват до първи пропуск при равен по  брой изпълнени удари

3.5. Подаване и разглеждане на жалби

3.5.1.Подаване на жалби от съдийско или административно естество става при спазване на следните задължителни изисквания:

3.5.2.След окончателното оформяне на официалния протокол на срещата, водачът или треньорът на отбора трябва да запише в протокола, че ще подаде жалба,посочвайки причината за това.

3.5.3.Най-късно до един час след завършване на срещата от турнирно състезание и до един час след завършване на двустранна срека, жалбата в два екземпляра да се връчи на делегата на състезанието, както и на ръководството на противниковия отбор срещу когото е подадена жалбата, придружени с доказателствен материал ако такъв се изисква.

3.5.4.Жалбата се придружава с такска от 50 лв. срещу които делегатът издава временна разписка. При решаване на жалбата в полза на вносителя, сумата се връща на представителя на отбора подал жалбата. В противен случай сумата се внася в касата на БФВТ.

3.5.5. При турнирни състезания и двустранни срещи жалбите се разглеждат и решават от делегатът на състезанието до два часа след завършване на срещите за деня.

3.5.6.Жалби от съдийско естество се разглеждат и решават от НСК, а от административен характер от УС на БФВТ /жури д апел/ преди започване на следващия кръг или среща но не повече от четиринадесет (14)  дни. До излизането на Решение от компетентните органи на БФВТ  не се спират съдийските, състезателните и треньорските права на допусналите нарушения.

3.5.7.Не се приемат жалби относно:

А. Теглене на жребий и съставяне на програма за състезания.

Б. Определяне на съдийски наряди за турнири или срещи.

В. Системата на провеждане на Държавните първенства и турнири.

3.6.Формална грешка.

3.6.1.В случай на допускане на формална грешка от страна на съдиите или съдийската маса, УСна БФВТ /жури д апел/ по предложение на НСК, – решава казуса, взимайки предвид естеството на грешката и значението и за изхода на мача, както и дали срещата ще трябва да се преиграе или не.

3.6.2.При условие, че срещата ще се преиграва БФВТ заплаща всички разходи по престоя на клуба/вете, ако грешката е допусната от съдиите на играта или времеизмервачите. В случай на допускане на формална грешка от страна на съдиите или съдийската маса, УСна БФВТ /жури д апел/ по предложение на НСК, – решава казуса, взимайки предвид естеството на грешката и значението и за изхода на мача, както и дали срещата ще трябва да се преиграе или не.

3.6.3 При условие, че срещата ще се преиграва БФВТ заплаща всички разходи по престоя на клуба/вете, ако грешката е допусната от съдиите на играта или времеизмервачите. Виновните длъжностни лица се санкционират съгласно ДП и правилника за спортните съдии.

3.6.4 Датата на преиграване се определя от УС на БФВТ или от упълномощено от него служебно лице.

 

3.7. Титла „Шампион на България“ и награди.

3.7.1. Победителите в Държавните първенства във всички възрастови групи ще бъдат обявени за шампиони на Република България и наградени, както следва:

– мъже и жени – купи и медали за 1,2 и 3 място

– купи и медали за 1,2 и 3 място за отборите:

U 19. Младежи  U17 девойки

U17  юноши старша  U  15 юноши младша и U13 момчета

3.7.2.Победителя в Държавните първенства се обявява за шампион на РБългария.

3.7.3.Заелите І място в Държавното първенство – мъже, добиват право да участват в турнира за Шампионска лига и Евро Купа /ЕК/.

3.7.4.Заелите І място в Държавното първенство-жени, добиват право да участват в турнира за Шампионска купа и ЛЕН Трофи.

3.7.5.Отборите класирали се на ІІ, ІІІ и ІV място или по назад в Държавното първенство – мъже и жени, добиват право да участват съответно в турнирите за Евро Купа и ЛЕН Трофи.

3.8.Непредвидени случаи.

Всички непредвидени случаи ще се разглеждат и решават от УС на БФВТ или нарочно назначена за случая комисия.

 1. Финансови условия.

4.1.Всички финансови условия свързани с участието на клубовете в различните п-ва както и предвидените санкции са описани във финансовия правилник.

 1. Картотека. Всички въпроси свързани с картотекирането и участие

на чужденци са описани в Правилника за картотекиране.

6.Дисциплинарни нарушения.

6.1.Всички дисциплинарни нарушения както и предвидените санкции се уреждат от Дисциплинарния правилник.

 1. Трансвери на състезатели.

7.1.Трансверния правилник урежда начина и сроковете за преминаване от един клуб в друг.

 

 1. Задължение на клубовете мъже и жени участници в Държавни п-ва

Клубовете се задължават да участват с минимум  два (2) отбора по избор в шампионатите упоменати в таблицата (2017 – 2018)

8.1.Сезон 2017-2018               Държавни п-ва                          Регионални п-ва

– мъже                                     U17                                                       U 11    U 13 U15

– жени                                       U17 девойки.                                   U11

8.2.Сезон 2018-2019 – Участие на Три(3) отбора от които задължително участие в шампионата на U12 и два(2) отбора по избор

–  мъже І лига                          U 17                                                   U11 U12 U13

– мъже ІІ лига                                                                                     U11 U12 U13

– жени                                        U 17 девойки                                                  U11  U12                                                                                                                                                                                             8.3Не се допускат в първенствата мъже и жени отбори които не осигуряват в първенствата ( Държавни и/или Регионални)  минимум два /2/ отбора за сезон 2017-2018 и три(3) за сезон 2018 – 2019 от горепосочените възрасти редовно класирани в края на всяко п-во.

Изваждането на отбор започнал участие в  първенство по каквато и да е причина (две /2/ служебни загуби, отказ за участие и др.) означава неспазване на това правило и води до финансови санкции. ( Приложение – 3 )

8.4. Отборите не класирани в края на първенствота губят право на финансиране за следвашата календарна година. БФВТ няма да начисли точки  за съответната възрастова група и състезание.

8.5  Новосвормирани КВТ могат да участват в първенствата за мъже и жени ако отговарят на условията описани в т.8.1 и 8.2 на настоящата наредба.

8.6 Задължително участие в първенствата за новосформирани клубове в подрастващите възрасти

– първи сезон – няма задължително участие

– втора сезон –  U11

– трети сезон –  U11 U12

 

 

 1. Държавни първенства.

9.1 Заявките за участие в Държавните п-ва както и кандидатурите за домакинства (ако има такива) за сезон 2017-2018 се подават в БФВТ най-късно до 10 ноември 2017 год. Неспазването на този срок означава отказ от участие в състезания във възрастите за които не е направена заявка.

9.2.За сезон 2018-2019 следващите години срока е 15 септември  като заявките се подават едновременно в БФВТ /Държавни п-ва/ и регионалните клонове на БФВТ /Регионални п-ва/.

9.3. Заявките се подават в писменна форма подписани от президента и подпечатани от КВТ като в тях фигурират задължително:

– Президент – име, фамилия, адрес имеил, № телефон

– Адрес за кореспонденция – име, фамилия ,адрес имеил, № телефон

– Възрастови групи в които заявяват участие и кандидатури за домакинство

– Отказ от домакинства на които КВТ имат по право от класирания( виж. 9.6 и 9.7)

Треньори на съответните отбори – фамилия адрес  имеил, № телефон

9.4. По изключение всички п-ва през сезон 2017-2018 ще бъдат администрирани от БФВТ

9.5.Периода от 15 септември до 1 март е резервиран за провеждане на Квалификации, Регионални п-ва както и Купите на Република България мъже и жени

9.6Въвежда се принципа който дава предимство на най – добре  класирания отбор  за съответната възраст да организира следващото състезание. Правилото важи и когато групите са съставени на база класиране от изминалия сезон. При отказ от домамакинство организацията се възлага  следващия най- добре класиран КВТ.

9.7 При условие че е класиран за Финала (шест(6) отбора) от Държавното п- во  домакинството се дава по право на КВТ – Шампион от последното п-во в съответната възраст. При отказ важи правилото от т.9.6.

 1. Системи за провеждане на първенствата в отделните възрастови групи.

Всички Държавни п-ва се провеждат на три етапа

–   Квалификации

–   Финален турнир

–   Супер финал

–   Първенствата за жени и U17 девойки се провеждат под формата на турнири

10.1.Мъже

Първенство 2017-2018

 • Един(1) квалификационнен турнир в които отборите са разпределени в две групи по стъпаловидния метод като се играе по системата „всеки срещу всеки“
 • Класиралите се на първите три /3/ места от всяка група образуват І лига от шест /6/ отбора които се класират за Финала.
 • І лига играе финал в един /1/ турнир „система всеки срещу всеки/
 • Първите четири/4/ отбора от финала играят Супер финал със зачитани на точките от мачовете играни между тях във финала „система, всеки срещу всеки“.
 • Класираните на пето(5) и (6) място от Финала заемат заемат съответно пето(5) и шесто(6) място в крайното класиране в шампионата за мъже
 • Отборите които не са класирани за Финала образуват втора(2) лига
 • ІІ лига играе Финал Б в Лятното п-во за разпределение на местата след шесто(6) като системата на турнира се определя от броя на участващите отбори
 • Домакин на Супер финала е отбора класирал се на първо /1/ място във финала.
 • В суперфинала не се допускат състезатели, които са играли минимум 50% от мачовете във Финала освен ако неучастието е по медицински или други обективни причини доказани с документ.

 

Първенства 2018 – 2019 и 2019 – 2020

 

Отборите от първа лига играят мачове на разменено гостуване по системата „всеки срещу всеки“ в десет /10/ дни /събота или неделя/.

 • Супер Финал – играят първите четри /4/ отбора класирани от размененото гостуване като резултатите не се зачитат
 • Право на участие в Супер Финала имат състезатели изиграли минимум 50% от мачовете на разменено гостуване
 • Домакин на супер Финала е класиралия се на първо място в размененото гостуване
 • Отборите от втора лига играят един турнир за класиране
 • Петия и шестия отбор от 1 лига и първите два отбора от 2 играят турнир за класиране от пето до осмо място.
 • Класиралите се на първите две места в турнира /5-8 място/ придобиват право за участие в първа (1) лига за сезона 2019-2020 г.

10.2. Младежи U19  сезон 2017-2018

–   Системата на първенството ще се определи на базата на постъпилите заявки за участия

–    Първенството се играе в три кръга по начин който да позволи след изиграване на третия кръг да се оформи крайното класиране за сезон 2017-2018 год.

 

10.3  Юноши старша U17     Сезон 2017-2018

 • Квалификация – турнири в които отборите са разпределени на две(2) групи по стъпаловидния метод като отборите играят „всеки срещу всеки“
 • Отборите класирани първо(1) и второ(2) място от предходния сезон (2016-2017) са освободени от квалификационните турнири и се класират директно за финала

 

 • Финал – първите два(2) отбора от всяка група заедно двата отбора класирани на първите две места от прдходния сезон образуват финална шестица като играят по системата „всеки срещу всеки „
 • Супер финал – първите четри /4/ от финала играят по системата „всеки срещу всеки „ със зачитане на резултатите от мачовете изиграни между тях във финала.
 • Отборите класирани на пето и шесто място във Финала заемат местата пето(5) и шесто(6) в краиното класиране на шампионатите U19 и U17
 • всички останали отбори които не са класирани за Финала играят във Финал Б в Лятното първенство за разпределение на местата след шесто(6)

 

 • 4. Юноши старши U15 и момчета U13. Сезон 2017-2018

 

 • Победителите в Регионалните п-ва се класират директно за Финала
 • Класираните от второ(2) до пето(5) място отбори от всеки Регион добиват право за участие в квалификационните турнири
 • Квалификация – образуват се две групи по четри /4/ отбора като класиралите се на 2-3 място от единият регион играят срещу 4-5 от другият „регион“ по системата „всеки срещу всеки“. Класираните на първите две (2)места от всяка група се класират за Финала.
 • Класиралите се трето(3) и четвърто(4) място от Квалификациите заедно с всички останали отбори са класирани за Финал Б  от Лятното п-во.
 • – първите два(2) отбора от всяка група заедно победителите от Регионалните п-ва образуват финална шестица в която се играе по системата „всеки срещу всеки“
 • Супер финал – първите четри /4/ отбора се класират за Супер финала като влизат с резултатите от изиграните между тях мачове във финала

Класиралите се на пето/5/ и шесто /6/ място от Финала заемат съответно пето(5) и шесто(6)  в генералното класиране за възрастта U13 и U15

 • Състезанията за U13 се провеждат на басейн 25 м.
 • Времетраене на периодите 4 по 7 минути с три /3/ минути почивка м/у 2 и 3 част. Топки номер 4
 • 4.2. Състезанията за U15 се провеждат на басейни с размери близки до максималните (30/20) но не по малки от 25/12.5. Времетраене на играта 4 по 8 минути с почивки 2 мин. Топки номер 4.

10.4.Жени и Купа РБългария

–   два турнира по системата „всеки срещу всеки“ при заявени за участие, минумум  три /3/ отбора

– един турнир Купа на РБългария

–  U17 девойки три турнира по системата „всеки срещу всеки“

10.5.Купа РБългария – мъже

 

Сезон 2017-2018

 • Право на участие в Купа НРБ имат всички мъжки отбори заявили желание за участие
 • При подадени 6 заявки и по-малко се провежда 1 турнир по системата „всеки срещу всеки“
 • При дадени 7-10 заявки се правят две групи разпределени по стъпаловидния метод на база класиране в мъжкия шампионат за 2017 като се играе „всеки срещу всеки“
 • Победителите в групите играят за 1-2 място, 3-4 място и т.н.
 • При дадени 6 заявки и по-малко се играе всеки срещу всеки

Победителя се обявява за носител на купата на РБългария и придобива право за участие в Еврокупата съгласно правилника на ЛЕН сезон 2018-2019: 2019-2020

10.6 С цел да обезпечи максимално добри условия за провеждане на първенствата и в зависимост от броя на постъпилите заявки за участие  БФВТ си запазва правото да променя системите и датите за тяхното провежданена .

 

 1. РЕГИОНАЛНИ ПЪРВЕНСТВА

11.1.Първата цел на регионалните първенства е даде възможност на всяко дете записано в КВТ да участва в състезания отговарящи на неговото ниво. Настоящия сезон е транзитоарен и вероятно ще породи известни затруднения при организацията на първенствата. До създаването на Регионалните клонове на БФВТ които ще поемат организацията на Регионалните п- ва за сезон 2018-2019 се налага с  общи усилия БФВТ и КВТ да превъзмогнат проблемите .

Втората цел на турнирите от Регионалните п-ва  е да бъде обучен по местоживеене съдийски персонал (съдии,времеизмервачи,секретари) което налага изработването от Републиканската съдийска колегия на специална програма за реализацията на тази важна за развитието на спорта дейност.

 

 Спортните резултати не са приоритет на Регионалните първенства във възрастите U11 и U12

11.2.Регионите са определени на географски принцип.

– Източен – включва градовете Бургас, Варна, Русе и др.

– Западен – включва градовете София, Враца, Кърджали и др.

11.3.Съгласно Устава на БФВТ по решение на УС се създават Регионални клонове на БФВТ, които чрез своите комисии (спортно-техническа; съдийска комисия и др.)ще администрират първенствата за 2018-2019 г. и след това.

11.4.БФВТ предоставя относителна свобода при взимането на решения на Регионалните комисии . Окончателните решения се взимат от УС на БФВТ по предложение на различните комисии и работни групи към тях

– всички въпроси свързани със спортно-състезателната дейност се разглеждат от Главния тренъор на БФВТ и председателите на Регионалните спортно-технически комисии.

– въпросите свързани със съдийството се разглеждат от Председалеля на НСК и Прдседателите на РСК.

11.1.ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И СЪСТЕЗАНИЯ

11.1.1. U13  момчета U 15  юноши младша

– U 15 разрешено е да се играе на басейни не по малки от 25/12.5м.

( 4 по 8 мин. с почивки от две мин. м/у периодите. Топки номер 4.)

 

U 13 играе се на 25 м. басейн ( 4 х 7 минути. Топки № 4)

– съдийство – минимум един (1) съдия.

– препоръчва се да се играе на групи от три (3) или четри отбора в един състезателен ден (събота или неделя)

–  отборите които не са класирани за квалификационните турнири в Държавното п-во играят Финал Б в  Лятното п – во

–    Системата на първенствата ще бъде направена след получаване окончателните заявки за участие на 10 ноември по начин който да осигури изиграването на максимален брой мачове за всеки отбор

 

11.1.2.   U12 момичета и момчета родени 2007 и по-малки.

– начало на провеждане – 2018-2019 год.

– Отбори – неограничен брой от един и същ КВТ съставени изцяло от момичета или смесени  отбори момичета/момчета

– брой състезатели – минимум седем(7)

– басейн – максимум 25/12,5 м.; минимум 15/10 м.

– 4 х 5 минути игово време и топки №3.

– съдийство – от треньорите или други компетентни лица

-система – осигуряваща изиграването на минимум 9 мача от всеки отбор.

 

11.1.3.  U11 момчета /момичета

–  Първенството за U11 няма крайно класиране но всеки турнир има свое такова .Желателно е домакините да помислят как да превърнат състезанието в малък празник.

– съдийство- от треньорите на клубовете стажант съдии или други компетентни лица

– първенството е отворено за смесени отбори или такива съставени само от момичета или момичета.

– отборите са съставени от минимум  седем(7) състезатели като в играта участвуват (5 играчи и 1 вратар).

– басейн с размери максимум 25/15 м. и минимум 15/10 м.

– брой отбори – неограничен !

– линията на 2та метра да е маркирана в червено.

– линията за изпълнение на наказателен удар да е на 4 м. и маркирана в зелено.

– врати с размери 2м / 0,75 м.(или максимално близки) които могат да бъдат изработени от подръчни материали (тръби PVC, дърво ,метал) плаващи или поставени на борда в зависимост от басейните

– топки – размер №3.

– играе се 2 части по 12 минути с 3 минути почивка като времето се спира при отбелязването на гол.Няма лимит за притежаване на топката в нападение.

— състезател който е отстранен от игра се връща в игра веднага след като е показал главата си в зоната за изгонените играчи.

– хващането на топката с две ръце е разрешено, но пас и шут трябва да се извършват с една ръка.

– след фал играча няма право да стреля директно във вратата.

– вратаря може да се сменя от всеки полеви играч в случаите:

А. след отбелязването на гол.

Б. по време на почивката м/у двата периода.

В. ако има спиране на играта по друг повод.

– система осигуряваща изиграване на минимум 12 мача от всеки отбор

Препоръчва се провеждане на турнири с четри(4) отбора в един състезателен ден( събота или неделя)

 

11.1.4. ФИНАЛЕН ТУРНИР U11

Всички отбори от двата региона са класирани за участие в турнира за купата на БФВТ

  Предвид сложноста за организация на такова голямо мероприятие клубовете се задължават да уведомят за точния брой участници (деца,треньори, родители) най късно до 15 април 2018 год.

По време на турнира за купата на БФВТ ще се проведат тестове на състезателите както и Треньорси семинар

 • Тестове:
 • Трамбовка с прави ръце за време + експертна оценка.
 • 5 х 5м. за време + експертна оценка.
 • 50 м. кроул за време.
 • 10 паса по двойки + експертна оценка.
 • 5 шута от 5 м. + експертна оценка.
 • Тестовете са задължителни за момчета и момичета родени 2007 г.
 • На първите три отбора се раздават медали
 • Определят се призове:
 • Най-добър играч – момче и момиче.
 • Наи-добър вратар – момчета и момичета.
 • Най-добре представили се в тестовете.
 • Всички разходи по провеждане на турнира са за сметка на БФВТ.
 • КВТ поемат разходите за транспорт, хотел и храна на отборите.
 • Предвид сложноста за организация на такова голямо мероприятие, КВТ се задължават да уведомят БФВТ за точния брой (отбори, деца, тренори, родители и т.н.) участници най-късно до 15 Април.

 

11.2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

 

 

11.2.1. Заявките за участие в Реионални п-ва както и  кандидатурите за домакинства (ако има такива) за сезон 2017-2018 год. се изпращат в БФВТ в срок 10 ноември 2017 год..Неспазване на този срок означава отказ от участие в състезания за възрастите за които не е направена заявка.

 

– За сезон 2018-2019 г. и след това се изпращат в БФВТ и в Регионалните клонове на БФВТ в срок  до 15.09.2018 год.

11.2.2.Клубовете организатори на състезания U13 и U15 са длъжни да осигурят:

– басейн

– времеизмервачи и секретар

– лекар

– електронните табла не са задължителни

– един(1) съдия за турнири с три(3) отбора

-двама(2)  съдии за турнири с четри(4) отбора

– минимум един стажант съдия

– Съдиите се назначават от Регионалната  СК ( от сезон 2018-2019 год.) по заявка на домакините като предимство имат  местните съдии.

– таксата за участие във възрастите U13 и U15 в Регионални първенства е двадесет(20) лева  при турнир с три(3) отбора или четридесет(40) лева при турнир с четри(4) отбора

– таксите се внася в БФВТ  по определения ред (виж финансов правилник)

за провеждане на състезанията важат изискванията от точка 2.1.14 (КВТ участвуват солидарно във финансовото обезпечаване на турнира ) както и точка 3.2 на настоящата наредба.

В случай когато КВТ домакин е възпрепятстван да проведе турнира по каквато и да е причина (затворен басейн и др.) се задължава да уведоми останалите отбори най-малко 48 часа преди започване на състезанието като ги уведоми за новата дата на провеждане. Разрешава се след взимане  съгласието на КВТ участници да бъде променено мястото за провеждане . КВТ домакин уведомява БФВТ за направените промени. При всички случаи турнирите от Регионалните п-ва трябва да бъдат изиграни преди началото на Държавните п-ва.

11.2.3.Разходите свързани с пътуване и пребиваване на отборите са за сметка на КВТ.

11.2.4   Протоколите на състезанията се осигуряват от домакините . По заявка от КВТ могат да се закупят от БФВТ или да ги напечат сами по действуващ образец.

11.2.5. В десет (10) дневен срок КВТ домакин изпраща цялата документация от турнира ( протоколи,класирания,мед. прегледи и др.) се изпраща в БФВТ . До два(2) дни след завършване на състезанието се изпращат резултатите и класирането от турнира на имейла на БФВТ като се препоръчва да бъдат  снимани протоколите от мачовете и изпратени по електронен път. Нарушаването на това правило ще води до финансови санкции от следващия сезон 2018-2019 год.

11.2.6.минималния брой състезтели в регионалните първенства за възрастите U11 и U12 е седем(7), за U13 и U15 осем(8) редовно картотекирани към датата на състезанието

11.2.7. Разрешава се участтието на неограничен брой отбори от КВТ в U11

 

11.2.8. Петнадесет (15) дни преди първия турнир за всяка възраст се изпращат списъци на отборите в БФВТ както и в Регионалната спортно-техническа комисия.

11.2.9. Когато има повече от един (1) отбор от КВТ заявил участие в U11 не се допуска преминаване на състезатели от единия състав в другия.

11.2.10.По всяко време могат да се добавят нови състезатели нефигуриращи в списъците.

11.2.11 При съмнение за нередовни състезатели треньорите на отборите имат право да проверяват редовноста на  картотеката на своите колеги в присъствие на съдията (ако има такъв) . Нарушенията се описват в протокола на мача и се довеждат до знанието на БФВТ.

11.2.12  Минимум петнадесет(15) дни преди състезанието клубовете домакини изпращат програмата за турнирите в БФВТ както и на клубовете участващи в турнира

 

 

 1. ЛЕТНИ ПЪРВЕНСТВА

Целите на летните първенства

 • Да спомогне за възстановяне нивото на  водната топка в центровете с дългогодишни традиции в нашия спорт
 • Да даде възможност на центрове по водна топка които нямат възможност да организират състезания през зимните месеци да поемат домакинства
 • Да се осигури повече състезания за отборите които не са класирани за Финалите на Държавните п-ва като се организират турнири

 

 • Организация на първенствата
 • Летните п -ва се организират и провеждат в периода 1 май до 15 юли.

12.2. Когато се провеждат състезания от Държавните п-ва важат изискванията свързани с това но се разрешава използването на нестандартни електронни табла.

12.3.   Състав на отборите ( виж 3.4.2 )

 • За всички други състезания са валидни Регионалните правила.
 1. Непредвидени случаи

Всички непредвидени случаи в наредбата се разглеждат и решават от Комисиите към БФВТ  които са компетентни по възникналите проблеми . Ако проблемите останат нерешени въпросите се внасят за разглеждане в УС на БФВТ .

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………